ภาพมหาวิทยาลัย

No images

หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

โปรแกรมอื่น

ยกเว้นวิชาเรียน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

สมัครอบรมวิชาพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  PDF

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ 1/2557

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ 1/2557

  • ห้องเรียน
  • รายวิชา

 

 
กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 2/2557

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา)  เทอม 2/2557

 
รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม...
 
รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 รับสมัครระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 มารับปริญญาบัตรด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และเริ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมในการรับปริญญาบัตร ล่าช้า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
ตารางสอบนักศึกษาภาคนอกเวลา 1/2557

ตารางสอบนักศึกษาภาคนอกเวลา 1/2557

  • แยกตามชั้นเรียน
  • แยกตามรายวิชา

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 37