×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศ การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสร้างทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาผู้รับทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)

Last modified onวันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558 08:26
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready