Menu
A+ A A-

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม ชื่อ :  ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
Name :  
ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา :

 

E-mail :  
โทรศัพท์ :  032-493300 ต่อ 1185

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready