Menu
A+ A A-
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขียนโดย Pailin Rittidech 1123
แผนยุทธศาสตร์ เขียนโดย Pailin Rittidech 803
ติดต่อ เขียนโดย Pailin Rittidech 8066
โครงสร้างการบริหาร เขียนโดย Pailin Rittidech 7582
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เขียนโดย Pailin Rittidech 7366
บุคลากร เขียนโดย Pailin Rittidech 8143
ประวัติความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขียนโดย Pailin Rittidech 7622
การจัดการความรู้ - กระบวนการรับนักศึกษา เขียนโดย Pailin Rittidech 2046

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136, 1141
โทรสาร 0-3249-3279