×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2559

แบบเสนอชื่อผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์

(ดาวน์โหลดรายละเอียด)

Read more...

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560

Read more...

ลงทะเบียนภาคนอกเวลา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีและทุนชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2560

ประกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

ตารางแสดงคุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561(สำหรับคณะ)

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้สอดคล้องกำหนดการและเงื่อนไขของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงขอความอนุเคราะห์คณะส่งข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละรอบการรับสมัครให้สำนักส่งเสริมวิชาการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อให้สำนักส่งเสริมวิชาการจะได้ส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีต่อไป
เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready