×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน กรณีพิเศษ(ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน กรณีพิเศษ(ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2/2558

- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 อบรมห้อง 2343
- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 2 อบรมห้อง 2343

- วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 1 คลิกที่นี่
- วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2 ปิดการอบรม(เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม)

- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ปิดการอบรม(เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม)
- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 2 ปิดการอบรม(เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม)

- วิชาภาษาไทย รอบที่ 1 อบรมห้อง 2352
- วิชาภาษาไทย รอบที่ 2 อบรมห้อง 2352

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ห้องอบรมวิชาพื้นฐานครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 (รอข้อมูลจากสาขา สามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดหน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์ฯ หลังใหม่)
- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 2 (รอข้อมูลจากสาขา สามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดหน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์ฯ หลังใหม่)

วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 1
วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2

- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 (รอข้อมูลจากสาขา สามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 2 (รอข้อมูลจากสาขา สามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วิชาภาษาไทย รอบที่ 1
วิชาภาษาไทย รอบที่ 2

Read more...

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 (วันเสาร์ - อาทิตย์)
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

ขยายเวลาการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

แบบเสนอชื่อผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์

(ดาวน์โหลดรายละเอียด)

Read more...

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

Read more...

กำหนดการอบรมพื้นฐาน 2/2558 (กรณีพิเศษ) สำหรับนักศึกษาสาย ค.บ.

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง กำหนดการอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา กรณีพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)
สำหรับนักศึกษาสายการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready