PBRU. ACADEMIC Contests&Competitions

กิจกรรมที่ลงทะเบียนแข่งขัน


กิจกรรม*ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้* ทักษะนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร การประกวดหนังสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น *ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้*

No [id] ชื่อ นามสกุล/(ทีม) สถานะ โรงเรียน
ยังไม่มีผู้สมัคร
ความหมายของสถานะ แข่งขัน ยกเลิก ลบ

ผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการทั้งหมด