หัวข้อข่าว :การแข่งขันinfographic
ข่าว :ผลการแข่งขัน
ผู้รายงาน :พีรศุษย์