ขณะนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำลังปรับปรุงเว็บไซต์เป็นเวอร์ ใหม่
ขออภัยในความไม่สะดวก
คุณกำลังเข้าสู่เว็บเพจใหม่

http://acad.pbru.ac.th/acad58